Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kula, Karolina Anna

Synteza nowych nitropodstawionych analogów dihydropirazolu na drodze 1,3-dipolarnej cykloaddycji : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. nadzw. PK
Promotor pomocniczy dr inż. Agnieszka Łapczuk-Krygier
Tytuł równoległy [The synthesis of new nitro-substituted dihydropyrazole analogson in an 1,3-dipolar cycloaddition reaction]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 117
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 107-112
Bibliografia (liczba pozycji) 98
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr., Res.
Opis bibliograficzny
Synteza nowych nitropodstawionych analogów dihydropirazolu na drodze 1,3-dipolarnej cykloaddycji : rozprawa doktorska = [The synthesis of new nitro-substituted dihydropyrazole analogson in an 1,3-dipolar ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [250000] Chemia
Słowa kluczowe (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-en, 1,3-dipolarna cykloaddycja, diazozwiązki, nitryliminy, pirazoliny

(E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene, 1,3-dipolar cycloaddition, diazocompounds, nitrylimines, pyrazolines
Abstrakt
W ramach pracy przeprowadzono kompleksowe badania nad syntezą pirazolin na drodze reakcji 1,3-dipolarnej cykloaddycji (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-enu z wybranymi 1,3-dipolami typu allenowego. W ... więcej

Complex studies of the synthesis of pyrazolines as a 1,3-dipolar cycloaddition reaction of (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene with selected 1,3-dipoles of an allenyl type were conducted in the work. ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/