Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szubartowski, Damian

Modelowanie grubych konstrukcji typu FGM poddanych obciążeniom termomechanicznym : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski
Tytuł równoległy Modeling of thick FGM structures subjected to thermomechanical loadings
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 130
Oznaczenie ilustracji rys., tabl., wykr.
Bibliografia (na str.) 65-71
Bibliografia (liczba pozycji) 77
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Modelowanie grubych konstrukcji typu FGM poddanych obciążeniom termomechanicznym : praca doktorska = Modeling of thick FGM structures subjected to thermomechanical loadings / Damian Szubartowski. – ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [370921] Stereomechanika. (Wytrzymałość materiałów. Wytrzymałość zmęczeniowa)
[370900] Podstawy budowy maszyn
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe materiały FGM, Functionally Graded Material
Abstrakt
Rozprawa dotyczy problematyki modelowania grubych konstrukcji typu FGM poddanych obciążeniom termomechanicznym.
Głównym rdzeniem rozprawy jest sześć rozdziałów, na które składają się kolejno: ... więcej

Thesis deals with the problem of modeling of thick FGM structures subjected to thermomechanical loadings. The heart of the thesis are six chapters referring to: introduction - comprising the actual State ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/