Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sarna, Piotr

Metoda pomiaru strumienia przepływu płynu w kanałach prostokątnych z wykorzystaniem łuków kolan : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup
Promotor pomocniczy dr inż. Konrad Nering
Tytuł równoległy [A method of fluid flow measurement in rectangular ducts with the use of elbows]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 110
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 92-97
Bibliografia (liczba pozycji) 72
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Metoda pomiaru strumienia przepływu płynu w kanałach prostokątnych z wykorzystaniem łuków kolan : praca doktorska = [A method of fluid flow measurement in rectangular ducts with the use of elbows] ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe metoda pomiaru, strumień przepływu, przepływomierz kolanowy, odwrotne zagadnienie współczynnikowe, numeryczna mechanika płynów

method of measurement, fluid ratę, elbow flow meter, inverse coefficient problem, computational fluid dynamics
Abstrakt
W przedłożonej pracy zmodyfikowano wcześniej opracowaną metodę pośredniego pomiaru strumienia przepływu płynu dla kanałów przepływowych o przekroju poprzecznym w kształcie koła na przypadek ... więcej

The paper modifies the previously developed method of indirect measurement of fluid flow stream for flow channels of circular cross-section to a case of non- circular channels. In particular, the flows ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/