Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Łomińska-Płatek, Dominika

Ilościowa i jakościowa analiza kwasów fulwowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Anna M. Anielak
Tytuł równoległy [Quantitative and qualitative analysis of fulvic acids from the Płaszów Wastewater Treatment Plant in Cracow]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2019
Język polski
Liczba stron 192
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 169-186
Bibliografia (liczba pozycji) 222
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Ilościowa i jakościowa analiza kwasów fulwowych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie : rozprawa doktorska = [Quantitative and qualitative analysis of fulvic acids from the Płaszów ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kwasy fulwowe, substancje humusowe, kwasy humusowe, oczyszczanie ścieków

fulvic acids, humic substances, humic acids, wastewater treatment
Abstrakt
Celem pracy było określenie ilościowego i jakościowego występowania kwasów fulwowych (KF) w różnych miejscach układu technologicznego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Głównym ... więcej

The work analyzes fulvic acids (FA) in terms of their quality and quantity at various locations of the biological wastewater treatment plant. The key purpose was to follow the quality and quantity characteristic ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politchniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/