Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tomczyk, Marcin

Wykrywanie i identyfikacja uszkodzeń złożonego układu elektromechanicznego w ich początkowej fazie powstawania metodami falkowo-neuronowymi : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Mieczysław Zając
Tytuł równoległy Detection and identification of faults in complex electromechanical system in their initial phase of formation using wavelet-neuron methods
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2018
Język polski
Liczba stron 194
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 184-190
Bibliografia (liczba pozycji) 118
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Wykrywanie i identyfikacja uszkodzeń złożonego układu elektromechanicznego w ich początkowej fazie powstawania metodami falkowo-neuronowymi : rozprawa doktorska = Detection and identification of faults ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [430000] Elektrotechnika
Słowa kluczowe silnik indukcyjny, transformacja falkowa, sieć neuronowa, strefa luzu, moment bezwładności

induction motor, wavelet transformation, neural net-work, backlash zone, inertia moment
Abstrakt
Rejestrowane w czasie rzeczywistym sygnały układów elektromechanicznych, zarówno elektryczne, jak i mechaniczne, zazwyczaj zawierają istotne informacje o stanie tych układów oraz o zachodzących ... więcej

Real-time signals of electromechanical systems, both electrical and mechanical, usually contain important information about the state of these systems and the physical processes occurring in them that ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej [E]

zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/