Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48136)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Chmiel, Adam

Szydłowski Tadeusz dr. Dzwony starodawne z przed r. 1600 na obszarze b. Galicji [...]

typ: opis bibliograficzny recenzji

 

Język polski
Seria/Czasopismo Rocznik Krakowski
Numer tomu 19
Data wydania 1923
Zakres stron 181-185
Tytuł cyklu Sprawozdania
Publikacja recenzowana Dzwony starodawne z przed r. 1600 na obszarze b. Galicji na podstawie materjałów zebranych i opracowanych przez dra Karola Badeckiego, prof. dra Feliksa Koperę, dra Stanisława Tomkowicza oraz własnych / zredagował i opatrzył wstępem Tadeusz Szydłowski. Kraków, 1922
Uwagi Dzwony starodawne [...] z rysunkami Andrzeja Olesia i Wiesława Zarzyckiego

tematyka
Słowa kluczowe dzwon sygnałowy, Dzwon Zygmunt, odlewnictwo, ludwisarnia, minuskuła gotycka, średniowiecze, renesans, Hans Beham, Piotr Vischer, recenzja, Kraków

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rocznik Krakowski
Architektura i Sztuka Krakowa /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/