Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIV Konferencja Naukowa, 1988

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1988
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 177
poprzednie
123456789
następne

Szlendak, Jerzy
Badania eksperymentalne węzłów typu T RR zginanych poprzecznie do ich płaszczyzny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Matraszek, Stanisław; Mielczarek, Zbigniew
Doświadczalne określenie przydatności drewna mało i średniowymiarowego do wykonywania kratowych konstrukcji dachowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Bobkiewicz, Jan A.; Matysiak, Antoni
Badania hali przemysłowej obciążonej suwnicą mostową i wyniki niektórych badań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Malinowski, Czesław
Teoretyczna ocena nośności granicznej łącznika i jej doświadczalna weryfikacja
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Doliński, Krzysztof; Łubiński, Mieczysław
Zmęczenie niskocyklowe rurociągów stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Małyszko, Leszek; Kwiatkowski, Józef
Doświadczalne badania złącza szyn kolejowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Krzywolak, Edward; Mendera, Zbigniew
Półempiryczna formuła interakcji niestateczności sprężysto-plastycznej ram przestrzennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Czarnomska, Małgorzata; Pancewicz, Zygmunt; Kleśta, Lech
Starzenie klejonych połączeń konstrukcji metalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Rudolff, Krzysztof; Pietrusiński, Robert; Jeruzal, Jan
Stan naprężenia w ściskanych prętach drewnianych złożonych z nakładkami lub wkładką
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Jellinek, Krzysztof; Golaś, Jerzy
Badania dynamiczne i wytrzymałościowe stalowej konstrukcji wyciągu Aumunda
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Karczewski, Jan; Barszcz, Anna
Koncepcja modelu obliczeniowego sprężysto-plastycznego pręta kratownicy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Wichtowski, Bernard
Giętne wyboczenie spreżysto-plastyczne dwugałęziowego pręta złożonego łączonego skratowaniem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Paczkowski, Witold
Typoszereg przekrojów jako zmienna decyzyjna optymalizacji kratownicy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Muzeau, Jean Pierre
Reliability of steel columns. Study of the Polish Standard Code
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Maślak, Mariusz; Machowski, Andrzej; Murzewski, Janusz
Imperfekcje i efekt P-Δ w obliczeniach stalowych ram jednokondygnacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Mądry, Dawid
Badania doświadczalne wyboczenia pasa ściskanego belki cienkościennej o przekroju trapezowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Gosowski, Bronisław
Badania na zwichrzenie dwuteowych belek stalowych z żebrami poprzecznymi o przekroju zamkniętym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Gergovich, Kazimierz
Analiza stateczności ogólnej stalowych prętów złożonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Kawecki, Janusz; Gaczek, Mariusz
Praktyczna metoda wyznaczania poprzecznych przemieszczeń kominów stalowych przy wzbudzeniu wirowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Dawidowicz, Piotr
Uwagi do stosowania nowej normy obciążeń PN-86/B-02005
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/