Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXXIV Konferencja Naukowa, 1988

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1988
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 177
poprzednie
23456789
następne

Bródka, Jan; Kordjak, Jacek
Analiza teoretyczna nośności belek bezprzekątniowych z rur prostokątnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Malec, Maciej; Kowal, Zbigniew; Bijak, Roman
Nośność krytyczna belek ciągłych usztywnionych żebrami o przekroju zamkniętym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Biegus, Antoni
Krzywe interakcji ściskanych i zginanych prętów cienkościennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Zamorowski, Wiesław
Badania wpływu skurczu betonu na odkształcenia ścian w wysokim budynku monolitycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Węgrzyn, Mieczysław
Nieniszczące metody oceny stopnia wypełnienia kanałów kablowych w konstrukcjach kablobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Pawlica, Jerzy; Ulańska, Danuta
Wpływ mocy i ukształtowania zbrojenia na wytrzymałość betonu na przecinanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Starosolski, Włodzimierz; Pająk, Zbigniew
Badania zmonolityzowanych węzłów prefabrykowanego szkieletu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Pluta, Jerzy Zdzisław
Gęstożebrowe stropy zespolone JZP
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Nagrodzka-Godycka, Krystyna
Morfologia rys i nośność graniczna krótkich wsporników żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Starosolski, Włodzimierz; Kubica, Jan; Jonaitis, Bronius
Badania połączeń prefabrykowanych rygli z wielokanałowymi płytami stropowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Pająk, Zbigniew; Hulimka, Jacek
Badania efektu klockującego w elementach płytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Kordecki, Zbigniew; Krok, Józef; Biliński, Wojciech; Szarliński, Jan
Analiza naprężeń i pęknięć betonowej galerii kontrolno-pomiarowej zapory ziemnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Kawa, Izydor; Tkaczyk, Stanisław
Analiza wpływu smukłości na nośność słupów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Sitko, Andrzej; Sulimowski, Zdzisław
O dokładności obliczania ugięć metodą normową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Ligęza, Wiesław
Redystrybucja sił wewnętrznych w tarczy ściennej wzmocnionej przez dobetonowanie warstw zewnętrznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Kosińska, Anna
Zastosowanie uproszczonego modelu kratownicy przestrzennej do analizy nośności na przebicie płyty stropowej w obszarze podpór
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Czkwianianc, Artem; Kamińska, Maria
Sztywność zginania przy odciążaniu elementów żelbetowych i częściowo sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Zduńczyk, Marek; Goszczyński, Stefan
Szerokość współpracująca pasma płytowego pod obciążeniem skupionym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Starosolski, Włodzimierz; Glenszczyk, Marianna
Badania kanałowych płyt stropowych sprężonych metodą termiczną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988
Winnicki, Andrzej; Cichoń, Czesław
Analiza statyczna prętowych konstrukcji żelbetowych obciążonych cyklicznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1988

poprzednie
23456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/