Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXX Konferencja Naukowa, 1984

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1984
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 143
poprzednie
12345678
następne

Stupnicki, Wiesław
Projektowana a rzeczywista wytrzymałośc betonu na ściskanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Sztukiewicz, Romuald; Rydzewski, Paweł
Ocena wytrzymałości płyt betonowych metodą ultradźwiękową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Stefańczyk, Bogusław
Wpływ dodatków powierzchniowo aktywnych subststancji /PAS/ na właściwości asfaltów w ujemnych temperaturach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Seruga, Andrzej; Śliwiński, Jacek
Beton impregnowany polimerem jako materiał do wykonywania stref zakotwień w elementach kablobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Rusin, Zbigniew; Wawrzeńczyk, Jerzy
Mrozoodporność betonu z kruszywem wapiennym o dużej zawartości pyłów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Rawicki, Zygmunt
Dobór jakościowy bentonitu do mieszanek betonowych o wysokim stopniu ciekłości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Pruc, Tadeusz
Uproszczona metoda nomogramowa projektowania mieszanki betonowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Pofit-Szczepańska, Melania
Wpływ palności kabli elektroenergetycznych na zagrożenie pożarowe budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Nowara, Wiesław
Długotrwałe badania skurczu niektórych piaskobetonów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Mielczarek, Zbigniew; Zawisza-Łysoniek, Izabela
Belki z płyt wiórowych zbrojone prętami stalowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Matyszewski, Tomisław; Bania, Andrzej; Mickiewicz, Danuta
Ciepła zaprawa do łączenia elementów z betonu komórkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Kucharska, Leokadia; Grzeszczyk, Stefania
Reologiczne własności past cementowych zawierających sód
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Kucharska, Leokadia; Moczko, Marta
Wpływ polifosforanu sodu na wiązanie i własności fizyczne zaczynów gipsowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Król, Mieczysław
Wytrzymałość betonu piaskowego w technologii trwałego prasowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Kolbrecki, Andrzej
Badanie toksycznych produktów rozkładu i spalania poliuretanowych rdzeni płyt warstwowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Kazi, Abdul Hamid; Sąsiadek, Stanisław
Odporność wybranych kompozytów betonowych na obciążenia uderzeniowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Jasiczak, Józef
Prognozowanie wytrzymałości betonu w warunkach produkcji nieustabilizowanej jakościowo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Hülsenberg, Dagmar; Zając, Jerzy
Próba oceny odpadów flotacyjnych przemysłu miedziowego i ich zastosowania w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Ferens-Budzyńska, Halina
Wpływ antigelu na wytrzymałość i hydratację cementu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Eyman, Krystian H.
Zagęszczanie betonów piaskowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/