Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XXX Konferencja Naukowa, 1984

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1984
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 143
poprzednie
12345678
następne

Czarnowski, Kazimierz; Skowroński, Wojciech
Efekty reologiczne stali w pożarze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Broniewski, Tadeusz; Śliwiński, Jacek
Studium nad wzmacniającą rolą fazy polimerowej w betonach impregnowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Biliński, Tadeusz
Współzależność zjawisk skurczu i pełzania betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Bastian, Stanisław; Brzeski, Edward
Cechy wytrzymałościowe wypraw torkretowych wykonywanych metodą mokrej mieszanki
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Resheidat, Musa R.
ACI & CEB methods for calculation of R/C slab deflections
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Weiss, Vladimír
Energetické posouzení vlivu gradientu napětí na tahovou pevnost quasikřehkých materiálu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Vanék, Tomáš
Rekonstrukce školního objektu po havárii
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Sulimowski, Zdzisław; Zamorowski, Wiesław
Zagadnienie addytywności pełzania i skurczu w betonie rozciąganym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Stupnicki, Wiesław; Ziobroń, Władysław
Wpływ przecieków oleju na pracę prefabrykowanego stropu żelbetowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Sadkowski, Krzysztof; Wyszyński, Dariusz
Powstanie rys prostopadłych w żelbetowych elementach zginanych wykonanych z piaskobetonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Runkiewicz, Leonard
Wpływ dokładności badań radiograficznych na ocenę nośności konstrukcji budowlanych z betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Ratajczak, Grzegorz; Wołowicki, Witold
Ocena wpływu zdolności betonu do odkształceń na moment niszczący dla przekroju żelbetowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Podolski, Bogdan
Nośność graniczna ściskanych przekrojów żelbetowych w świetle obliczeń probabilistycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Płachecki, Marian
Odkształcenia reologiczne elementów z piaskobetonu przy pierwszym i powtórnym obciążeniu długotrwałym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Pierzchlewicz, Jerzy
Problemy stref przywęzłowych w antysejsmicznych konstrukcjach ramowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Pawlikowski, Jan; Piliszek, Jacek
Metoda obliczania ugięć zarysowanych płyt żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Pająk, Zbigniew; Starosolski, Włodzimierz
Badania elementów przestrzennych obciążonych pionowo i poziomo
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Maj, Marek; Trochanowski, Aleksander; Ubysz, Andrzej
Metoda obliczeń i analiza napięć resztkowych w powierzchniowych konstrukcjach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Łapko, Andrzej; Stachurski, Wiesław
Efekt adoptowania się powłok silosowych do obciążenia dynamicznego naporem poziomym zboża
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984
Kosińska, Anna
Złącza płyta-słup z belkowym zbrojeniem poprzecznym poddane różnym rodzajom obciążenia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1984

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/