Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LVII Konferencja Naukowa, 2011

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2011
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 111
poprzednie
123456
następne

Gołaski, Leszek; Goszczyńska, Barbara; Świt, Grzegorz; Trąmpczyński, Wiesław
Zastosowanie metody emisji akustycznej do identyfikacji procesów niszczenia w konstrukcjach stalowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Chróścielewski, Jacek; Banaś, Anna; Malinowski, Maciej; Miśkiewicz, Mikołaj; Pyrzowski, Łukasz
Łukowa kładka dla pieszych podczas próbnego obciążenia
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Chróścielewski, Jacek; Banaś, Anna; Malinowski, Maciej; Miśkiewicz, Mikołaj
Mosty kolejowe małych rozpiętości - obliczenia i badania
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Cieśla, Juliusz; Olaszek, Piotr; Biskup, Mirosław; Mazanek, Małgorzata
Badania wybranych obiektów inżynierskich na linii CMK pod obciążeniem dynamicznym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Bichajło, Lesław; Szarata, Mateusz
Symulacja numeryczna wariantów zmian organizacji ruchu drogowego na przykładzie miasta Przemyśla
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Telejko, Marek; Piotrowski, Jerzy Z.
Wpływ struktury budynku na dystrybucję powietrza wentylacyjnego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Szczepańska, Eliza; Heim, Dariusz
Dystrybucja światła dziennego w pomieszczeniach przy różnych warunkach pogodowych - pomiary a symulacje
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Nurzyński, Jacek; Poneta, Paweł
Izolacyjność akustyczna paneli kompozytowych określona w wyniku badań
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Janicki, Mariusz; Heim, Dariusz
Wpływ doboru typowych rozwiązań przegród transparentnych na zyski ciepła przez fasadę podwójna
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Heim, Dariusz
Efektywna głębokość wnikania ciepła w przegrodzie pełnej wypełnionej MFZ
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Gawin, Dariusz; Pasavento, Francesco
Wiarygodność wyników uproszczonych modeli matematycznych degradacji betonu w warunkach pożarowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Woliński, Szczepan
Kalibracja współczynników częściowych dla istniejących konstrukcji
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Tarczyński, Lesław
Termiczne warunki przebywania ludzi w przestrzeni wentylowanej kominów przemysłowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Sobolewski, Andrzej
Identyfikacja właściwości losowych obciążenia gruntu śniegiem
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Ruchwa, Mariusz
Zastosowanie elementów ze spienionych metali jako zabezpieczeń konstrukcji przed działaniem obciążeń udarowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Pytlowany, Tomasz
Łańcuch Markowa jako model oddziaływań wyjątkowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kisieliński, Rafał; Kowalski, Robert
Badania właściwości mechanicznych prętów zbrojeniowych wytwarzanych z zastosowaniem metody umacniania cieplnego, w temperaturach pożarowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Falaciński, Paweł
Możliwości zastosowania popiołów fluidalnych przy realizacji przesłon przeciwfiltracyjnych w obiektach ochrony środowiska
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Dembowski, Paweł; Jankowski, Robert
Badania eksperymentalne na stole sejsmicznym dotyczące odporności dynamicznej odłącznika wysokiego napięcia
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Cichocki, Krzysztof; Ruchwa, Mariusz
Propagacja zniszczenia w konstrukcji obciążonej wybuchem
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii PAN i Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/