Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LVII Konferencja Naukowa, 2011

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2011
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 111
poprzednie
123456
następne

Wysowska, Anna; Hering, Marcin
Wyznaczenie zawartości wolnych przestrzeni za pomocą metody georadarowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Wilk, Krzysztof
Badania odkształcalności gruntów madowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Surowiecki, Andrzej; Kozłowski, Wojciech
Badania cech wytrzymałościowych fizycznego modelu gabionu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Superczyńska, Małgorzata; Kuszyk, Rafał; Mitew-Czajewska, Monika
Ocena parametrów mechanicznych iłów plioceńskich na potrzeby budowy tuneli II linii metra w Warszawie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Sobala, Dariusz; Tomaka, Wojciech
Nośność żelbetowych pali prefabrykowanych na podstawie badań w warunkach gruntowych Podkarpacia
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Sękowski, Jerzy; Sternik, Krzysztof
Analiza stateczności skarpy tymczasowego wykopu w sąsiedztwie istniejącej zabudowy
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Lendo-Siwicka, Marzena; Łada, Anna; Garbulewski, Kazimierz
Projektowanie budowli według Eurokodu 7 z uwzględnieniem warunków hydraulicznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kumor, Maciej Kordian; Topoliński, Szymon
Badanie wybranych geotechnicznych zależności materiałowych kompozytu cement - torf
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Juzwa, Anna; Bzówka, Joanna
Zastosowanie kolumn fundamentowych w budownictwie drogowym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Gosk, Wojciech
Analiza procesów deformacyjno-naprężeniowych w bryle gruntowej badanej płytą dynamiczną ZFG 01
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Bukowski, Mirosław; Bartnik, Grzegorz
Geotechniczna ocena gruntów poddanych spełzywaniu na przykładzie skarpy wiślanej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Bauer, Jerzy; Kozubal, Janusz; Puła, Wojciech; Wyjadłowski, Marek
Probabilistyczna ocena przemieszczeń głowicy pala poddanego obciążeniom poziomym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Balawejder, Adam; Kozłowski, Wojciech; Surowiecki, Andrzej
Stateczność nasypu wzmocnionego ścianą gabionową w warunkach naporu wody powodziowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Żurański, Jerzy Antoni
Oddziaływania klimatyczne w normach projektowania konstrukcji
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Ziółko, Jerzy
Dwa komentarze do Eurokodu 3 (PN-EN 1993-1-1:2005 + AC:2006) dotyczące zagadnień projektowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Woliński, Szczepan
Probabilistyczne podstawy współczesnych norm projektowania
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Sikora, Zbigniew; Ossowski, Rafał
Naukowe podstawy projektowania geotechnicznego - Między teorią a praktyką
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Rymsza, Janusz
Procedura szybkiej implementacji Eurokodów w budownictwie mostowym w Polsce
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Radomski, Wojciech; Siwowski, Tomasz
Mosty betonowe - podstawy naukowe projektowania i konstruowania, a normalizacja
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Ostrowski, Krzysztof
Doświadczenia z projektowania konstrukcji według norm europejskich
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2011
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/