Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XV Konferencja Naukowa, 1969

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1969
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 75
poprzednie
1234
następne

Kuczyński, Jędrzej; Mużyło, Hubert
Uszkodzenia korozyjne murowanych kolektorów kanalizacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kopyciński, Bronisław
Analiza założeń dla produkcji uszlachetnionego piasku w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kobyliński, Antoni; Tatar, Janusz; Lewczuk, Andrzej
Wykorzystanie glin zwałowych marglistych do produkcji lekkich kruszyw spiekanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kalabiński, Bolesław; Wasilewski, Zbigniew
Pierwsza polska aparatura do pomiaru wielkości skurczu plastycznego mas cementowych (Komunikat)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kajfasz, Stanisław; Czerniak, Michał
Metoda wywołania naprężeń w próbkach do badań korozji (Komunikat)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Braun, Kazimierz
Przemysłowy model ultramiksera do dwuetapowego betonowania (Komunikat)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Zieliński, Jerzy W.
Uwagi na temat obliczania budynków z prefabrykatów wielkowymiarowych posadowionych na nierównomiernie osiadającym podłożu (Komunikat)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Zieliński, Jerzy L.; Knauff, Michał
Wytrzymałość betonu ze względu na docisk w świetle badań i przepisów projektowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Wieloch, Roman; Szuchnicki, Wiesław
Badania wpływu sposobu sprężania i jakości betonu na odkształcenia, zarysowanie i nośność belki strunobetonowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Walkus, Ryszard
Proces powstawania mikrorys w zginanym siatkobetonie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Starczewski, Marian; Karczewska, Teresa; Mames, Jakub; Sulimowski, Zdzisław
Badania korozji elementów strunobetonowych z lekkich betonów łupkoporytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Pawlikowski, Jan
O rozkładzie momentu niszczącego belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Oleszkiewicz, Sylwester; Dyduch, Krzysztof
Moment niszczący w zginanych belkach sprężonych zarysowanych w stanie początkowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Lewicki, Bohdan; Cholewicki, A.
Wpływ odkształcalności złączy pionowych na prace prefabrykowanych ścian usztywniających
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kukulski, Wojciech
Prace nad uściśleniem metody obliczeń smukłych słupów żelbetowych, podanej w normie PN-56/B-03260
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kuczyński, Władysław; Goszczyński, Stefan
Statystyczna analiza przemieszczeń belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kozak, Roman
Zbrojenie keramzytobetonu prętami z włókna szklanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kotlicki, Walery
Rysoodporność połączeń pętlowych w budynkach z prefabrykatów wielkowymiarowych (Komunikat)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kajfasz, Stanisław; Czerniak, Michał
Obserwacje mostu sprężonego z wadliwym zabezpieczeniem antykorozyjnym, po 5 latach eksploatacji (Komunikat)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Łangowski, Jan
Wybrane zagadnienia trwałości prefabrykowanych zbiorników cieczy sprężonych metodą ciągłą
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969

poprzednie
1234
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/