Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XV Konferencja Naukowa, 1969

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1969
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 75
poprzednie
1234

Sapian, Czesław
Rozkład naprężeń normalnych pod warstwą sprężystą
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Nowacki, Witold
Płaskie zagadnienia termosprężystości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Murzewski, Janusz; Sowa, Alfred
Estymatory normowej wytrzymałości betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Mateja, Oswald
Niektóre problemy dynamiki hiperboloidalnych chłodni wieżowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Majewski, Stanisław
Zginanie walcowe bezżebrowych płyt warstwowych z rdzeniem podatnym pod obciążeniem długotrwałym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Maciąg, Edward
Drgania giętne belek z lepkosprężystego materiału Zenera - porównanie z drganiami belek sprężystych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kociołek, Andrzej
Pewne problemy statyki i dynamiki płyt warstwowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kobielak, Sylwester
Dynamiczny napór materiału sypkiego na ściany silosu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Kączkowski, Zbigniew; Reipert, Zbigniew
Kratownice cięgnowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Jendrzejek, Stefan
Obciążenie belki mostowej przy przejeździe pojazdu dwuosiowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Gołaś, Jerzy
Przykład obliczenia kołowej płyty trójwarstwowej z nieciągłymi warunkami podparcia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Filipiak, Jerzy; Lis, Zdzisław; Rakowski, Jerzy; Wrześniowski, Kazimierz
Analiza doświadczalno-teoretyczna pewnego typu dźwigara dachowego o konstrukcji płytowo-cięgnowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Dowgird, Roman
O ogólnych zasadach racjonalnego kształtowania prefabrykowanych konstrukcji hal przemysłowych wyposażonych w suwnice pomostowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Ciesielski, Roman
Mechanika spękań termicznych w żelbetowych, cylindrycznych ustrojach cienkościennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969
Bielewicz, Eugeniusz
Badania doświadczalne przekryć jednosłupowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1969

poprzednie
1234

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/