Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Węcławowicz-Bilska, Elżbieta

Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Bartkowiczu (1932–2016)

typ: opis bibliograficzny artykułu

 

Wariant tytułu Reminiscences about professor Tadeusz Bartkowicz (1932–2016)
Data wydania 2016
Język polski
angielski
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numer tomu 44 (2016)
Zakres stron 429–434
Tytuł cyklu Wspomnienia
Reminiscences

tematyka
Abstrakt
Wspomnienie o Prof. dr hab. inż. arch. Tadeuszu Bartkowiczu koncentruje się na postaci znaczącego twórcy krakowskiej szkoły urbanistyki i planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska. Syntetycznie ... więcej

The reminiscences about prof. Tadeusz Bartkowicz focus on the figure of the significant founder of the Kraków school of urban design and spatial planning as well as environment protection. The synthetic ... więcej
Słowa kluczowe Tadeusz Bartkowicz, biografia, urbanista, planista przestrzenny, architektura, urbanistyka, ochrona środowiska, Politechnika Krakowska, Polska Akademia Nauk, Kraków

Tadeusz Bartkowicz, the memories, urban designer, spatial planner, architecture, urbanism, environmental protection, Cracow University of Technology, Krakow

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury
Architektura i Sztuka Krakowa /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/