Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 4567891011121314 ... 248
następne

Bogdan Wolski; Leszek Zielina; Cezary Toś
Optymalizacja metodyki i programu geodezyjnego monitoringu budowli oraz podłoża gruntowego
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Piasek
Wpływ wilgotności na niektóre właściwości fizyczno-mechaniczne badanych laboratoryjnie gruntów naturalnych i antropogenicznych
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Piasek
Wpływ składowisk odpadów i zanieczyszczeń antropogenicznych na stan techniczny ośrodka gruntowego i projektowanie geotechnicznych barier ochronnych
typ: niepublikowana praca
Krzysztof Radzicki
Rozwój metod strukturalnego monitoringu ziemnych obiektów hydrotechnicznych
typ: niepublikowana praca
Andrzej Truty; Aleksander Urbański; Michał Grodecki; Marcin Łabuda; Dorota Anielska
Komputerowa analiza interakcji konstrukcji budowlanych z gruntem
typ: niepublikowana praca
Rafał Gwóźdź
Badanie właściwości fizykomechanicznych utworów czwartorzędowych z okolic Krakowa z zastosowaniem metod in situ
typ: niepublikowana praca
Jan Gaszyński; Zbigniew Pabian; Monika Gwóźdź-Lasoń; Grażyna Gaszyńska-Freiwald; Karolina Łach
Badanie i analiza stanów naprężeń oraz odkształceń w podłożu gruntowym naturalnym i antropogenicznym współpracującym z konstrukcjami inżynierskimi
typ: niepublikowana praca
Bernadetta Pasierb
Badania własności geoelektrycznych utworów czwartorzędowych z okolic Krakowa w warunkach in-situ przy zastosowaniu tomografii elektrooporowej
typ: niepublikowana praca
Vasyl Hudym; Jerzy Szczepanik; Marek Rejmer; Tomasz Sieńko
Urządzenia i systemy elektroenergetyczne
typ: niepublikowana praca
Tadeusz Sobczyk; Konrad Weinreb; Tomasz Węgiel; Maciej Sułowicz; Adam Warzecha; Dariusz Borkowski
Modele i algorytmy dla wspomaganej komputerowo diagnostyki maszyn elektrycznych
typ: niepublikowana praca
Piotr Drozdowski; Witold Mazgaj; Zbigniew Szular; Arkadiusz Duda
Generator indukcyjny sterowany przekształtnikiem macierzowym
typ: niepublikowana praca
Dariusz Borkowski
Analiza pracy przekształtnika macierzowego jako łącznika w systemie elektroenergetycznym
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Wzorek; Zygmunt Kowalski; Kinga Krupa-Żuczek; Anna K. Nowak; Anita Staroń; Anna Lubańska; Anna Marjankowska
Wykorzystanie popiołów z termicznego unieszkodliwiania mączek mięsno-kostnych w przemyśle fosforowym i oczyszczaniu ścieków
typ: niepublikowana praca
Andrzej Barański; Elżbieta Cholewka
Wpływ rozpuszczalnika na kinetykę reakcji Dielsa-Aldera cyklopentadienu z p,b-dinitrocynamonianem metylu
typ: niepublikowana praca
Joanna Nizioł
Wpływ impregnacji fazy aktywnej na nośnik za pomocą roztworów prekursorów fazy aktywnej
typ: niepublikowana praca
Jadwiga Zabagło
Weryfikacja uzyskanych dotychczas wyników badań termicznej dekompozycji opakowań wieloskładnikowych na stanowisku o poszerzonych możliwościach badawczych
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Żurek; Edyta Chmura; Artur Jaroń; Adam Stawiarski
Utlenianie stali ferrytycznych w złożonych atmosferach występujących w ogniwach paliwowych
typ: niepublikowana praca
Piotr Michorczyk; Rafał Rachwalik
Termicznie stabilne nanorepliki dla celów katalitycznych - synteza i zastosowania
typ: niepublikowana praca
Jarosław Handzlik; Joanna Kuźmińska
Teoretyczne badania wybranych układów katalitycznych
typ: niepublikowana praca
Piotr Kowalski; Maria Grzegożek; Krystyna Nowak; Katarzyna Mitka; Barbara Szpakiewicz; Elżbieta Cholewka; Jolanta Jaskowska
Synteza związków bioaktywnych oraz badania nad wybranymi reakcjami substytucji związków aromatycznych
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 4567891011121314 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/