Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
12345678910 ... 248
następne

Anna Milian
Zastosowanie obligacji katastroficznych do wyceny składki ubezpieczeniowej metodą Monte Carlo
typ: niepublikowana praca
Artur Piękosz
Uporządkowane ciała różniczkowe w różniczkowej teorii Galois
typ: niepublikowana praca
Krzysztof Wesołowski
Uogólnienie twierdzenia Banacha o punkcie stałym na modularny
typ: niepublikowana praca
Jan Koroński
Tadeusz Ważewski (1896-1972)
typ: niepublikowana praca
Jan Koroński
Stanisław Turski (1906-1986)
typ: niepublikowana praca
Lidia Skóra
Rozwiązania impulsowych równań różniczkowo funkcjonalnych rzędu drugiego
typ: niepublikowana praca
Magdalena Grzech
Rozszerzalne automorfizmy algebry P(ω)/fin
typ: niepublikowana praca
Jan Koroński
Publikacje matematyczne w Roczniku Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego i w Roczniku c. k. Towarzystwa Naukowego w Krakowie (1817-1872)
typ: niepublikowana praca
Orest Artemowicz
Pierścień Liego różniczkowań w pierścieniach łącznych
typ: niepublikowana praca
Marcin Skrzyński; Mateusz Matan
Pewne zagadnienia teorii macierzy i informatyki związane z oszczędnym próbkowaniem
typ: niepublikowana praca
Kamil Kular
Pewne uwagi o różniczkowaniach w algebrach Banacha
typ: niepublikowana praca
Orest Artemowicz
O rezidualnie skończonych grupach
typ: niepublikowana praca
Orest Artemowicz
O pierwszości pierścienia Liego różniczkowań w pierścieniach łącznych
typ: niepublikowana praca
Anna Milian
O pewnym stochastycznym równaniu ewolucyjnym
typ: niepublikowana praca
Teresa Winiarska; Ludwik Byszewski
O nielokalnym zagadnieniu ewolucyjnym dla równania rzędu pierwszego
typ: niepublikowana praca
Ludwik Byszewski; Adam Bednarz
O nieliniowym abstrakcyjnym zagadnieniu Cauchy'ego
typ: niepublikowana praca
Jan Koroński
O klasycznych i uogólnionych rozwiązaniach dla równania parabolicznego w przestrzeni nieskończenie wymiarowej
typ: niepublikowana praca
Artur Piękosz
Niestandardowe przestrzenie w topologii uogólnionej
typ: niepublikowana praca
Margareta Wiciak
Modelowanie drgań belek i płyt z aktuatorami piezoelektrycznymi
typ: niepublikowana praca
Orest Artemowicz
Minimalne nie-PC-grupy
typ: niepublikowana praca

poprzednie
12345678910 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/