Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kurtyka, Paweł

Utracona szansa miejskości – teren powojskowy „Nowego Miasta” w Krakowie

typ: opis bibliograficzny artykułu

 

Wariant tytułu Lost chance for urbanity: postmilitary area of „New City” in Cracow
Data wydania 2017
Język polski
angielski
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numer tomu 45 (2017)
Zakres stron 405-421
Oznaczenie ilustracji il. kolor.
Tytuł cyklu Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Urban design and spatial planning

tematyka
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza potencjału oraz podjętych decyzji urbanistycznych i projektowych, dotyczących obszaru pomiędzy ul. Rakowicką i Wita Stwosza w Krakowie. Artykuł osadzono w kontekście ... więcej

The aim of the article is to analyze the potential and urban/ design decisions concerning the area between Rakowicka Street and Wita Stwosza Street in Cracow. The article is embedded in the context of ... więcej
Słowa kluczowe
rewitalizacja, urbanistyka, architektura, analiza urbanistyczna, miejskość, ul. Rakowicka, teren powojskowy, dziedzictwo, koszary, fortyfikacje, struktura urbanistyczna miasta, potencjał, przestrzenie ... więcej

revitalization, urbanity, Rakowicka Street, postmilitary area, heritage, potential, public spaces, mobility nodes

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/