Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Drozd, Wojciech

Identyfikacja i profilowanie wzorców wypadków budowlanych za pomocą analizy skupień

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Identification and profiling the pattern of construction accidents with the cluster analysis
Data wydania 2017
Opublikowane w Materiały Budowlane
Numer 8 (540)
Zakres stron 101-102
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
Teren budowy i jego elementy stwarzają okoliczności, które sprzyjają powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa pracy w realizacji robót budowlanych. Analizy wskazują na decydujące znaczenie tych czynników ... więcej

The construction site and its elements create circumstances that are conducive to the formation of risks to work safety during the execution of works. Analysis indicates the critical importance of these ... więcej
Słowa kluczowe teren budowy, wypadki przy pracy, analiza skupień

construction site, accidents at work, cluster analysis

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Zobacz też
Identyfikacja i profilowanie wzorców wypadków budowlanych za pomocą analizy skupień
Artykuły / Artykuły i czasopisma /
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/