Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

LXIII Konferencja Naukowa, 2017

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2017
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 136
123456
następne

Marcinkowski, Roman; Krawczyńska-Piecha, Anna; Biruk, Sławomir
Innowacje technologiczne w budownictwie. Cz.1, Innowacje technologiczne a mechanizacja
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Bonenberg, Wojciech
Miasto przyszłości. Cz. 2
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Bonenberg, Wojciech
Miasto przyszłości. Cz. 1
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Chmielewski, Tadeusz
Międzynarodowa klasyfikacja tornad i propozycja skali intensywności silnych wiatrów oraz tornad w Polsce
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Lipiński, Mirosław J.; Wdowska, Małgorzata K.
Dobór badań geotechnicznych na potrzeby rozpoznania podłoża wysokościowców
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Bogusz, Witold; Godlewski, Tomasz
Geotechniczne oddziaływania obiektów w przestrzeni podziemnej – redefinicja wymagań
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Żurański, Jerzy A.; Godlewski, Tomasz; Wereski, Sławomir
O pracach nad nową mapą przemarzania gruntu w Polsce
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Duda, Aleksander; Sobala, Dariusz; Siwowski, Tomasz
Badania wytrzymałości na ścinanie geokompozytów wykonanych z pakietów sprasowanych zużytych opon i materiału zasypowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Zawisza, Eugeniusz; Gruchot, Andrzej
Wytrzymałość na ścinanie mieszaniny popiołowo-żużlowej stabilizowanej spoiwami hydraulicznymi
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Gruchot, Andrzej; Zawisza, Eugeniusz; Czyż, Ewa
Parametry kontaktu międzyfazowego wybranych materiałów stosowanych w budownictwie ziemnym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Straż, Grzegorz
Ocena wytrzymałości na ścinanie bez odpływu wybranego gruntu organicznego na podstawie badań sondą FVT
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Gabryś, Katarzyna; Sas, Wojciech; Markowska-Lech, Katarzyna; Soból, Emil; Głuchowski, Andrzej; Bieniawski, Jacek
Laboratoryjne metody wyznaczania współczynnika tłumienia drgań na przykładzie gruntu spoistego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Wdowska, Małgorzata K.; Lipiński, Mirosław J.; Jaroń, Łukasz
Uwarunkowania doboru metody określania współczynnika filtracji w gruntach spoistych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Pańtak, Marek
Modelowanie obciążeń dynamicznych w formie przysiadów na kładkach dla pieszych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Szelka, Janusz
Pokonywanie przeszkód wodnych według standardów NATO
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Wesołowski, Mariusz; Barszcz, Piotr; Blacha, Krzysztof
Badania porównawcze urządzeń przeznaczonych do ciągłego pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Świt, Grzegorz; Kosno, Łukasz
Zastosowanie metody georadarowej do oceny poprawności wykonania konstrukcji gruntowo-powłokowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Chmielewski, Ryszard; Chyla, Andrzej; Kruszka, Leopold
Analiza wpływu szkodliwości kolejowych drgań komunikacyjnych na budynek biurowy – studium przypadku
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Hebda, Mariusz
Ocena przyczyn uszkodzeń i metoda naprawy elementów pomostu mostu kratownicowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Nita, Piotr
Dynamiczne oddziaływanie pracującego statku powietrznego na betonową nawierzchnię lotniskową
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]

123456
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/