Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Duda, Aleksander; Sobala, Dariusz; Siwowski, Tomasz

Badania wytrzymałości na ścinanie geokompozytów wykonanych z pakietów sprasowanych zużytych opon i materiału zasypowego

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Shear strength tests of geocomposites made of tire bales and backfill materials
Data wydania 2017
Opublikowane w Acta Scientiarum Polonorum. Architectura
Zeszyt 16
Numer 3
Zakres stron 3-12
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo SGGW
ISSN 1644-0633
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
Pakiety gumowe ze sprasowanych zużytych opon samochodowych (SZOS) to nowy materiał budowlany z recyklingu do stosowania w budownictwie komunikacyjnym. Materiał ten charakteryzuje się małym ciężarem ... więcej

Compressed tire bales are a new building material used in the civil engineering and made of recycled car tires. This material is characterized by low unit weight, very good drainage properties and high ... więcej
Słowa kluczowe recykling opon, pakiety z opon, geokompozyt, materiał zasypowy, budowle ziemne

tire recycling, tire (tyre) bales, geocomposite, backfill materials, earth structures

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/