Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Żurański, Jerzy A.; Godlewski, Tomasz; Wereski, Sławomir

O pracach nad nową mapą przemarzania gruntu w Polsce

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu About works on a new map of soil freezing depth in Poland
Data wydania 2017
Opublikowane w Acta Scientiarum Polonorum. Architectura
Zeszyt 16
Numer 3
Zakres stron 59-68
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo SGGW
ISSN 1644-0633
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
W artykule przedstawiono dotychczasowy stan normalizacji głębokości przemarzania gruntu i ostatnie propozycje jego zmiany. Dwie z nich wykorzystują podejście polegające na zastosowaniu tzw. wskaźnika ... więcej

In the paper present state of the codification of soil freezing depths in Poland and their map is presented as well as last proposals of their changes. Two of them are based on the use of so called air ... więcej
Słowa kluczowe temperatura gruntu, rozkład prawdopodobieństwa, okres powrotu, głębokość izotermy zerowej

soil temperature, probability distribution, return period, depth of the zero centigrade isotherm

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/