Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Wesołowski, Mariusz; Barszcz, Piotr; Blacha, Krzysztof

Badania porównawcze urządzeń przeznaczonych do ciągłego pomiaru współczynnika tarcia nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Comparison of testing equipment for continuous measurement of the friction coefficient of airports functional elements' pavement
Data wydania 2017
Opublikowane w Acta Scientiarum Polonorum. Architectura
Zeszyt 16
Numer 3
Zakres stron 137-145
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo SGGW
ISSN 1644-0633
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
Urządzenia mierzące współczynnik tarcia muszą gwarantować poprawność uzyskiwanych wyników, gdyż od oceny właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni lotniskowych zależy decyzja podjęta ... więcej

The coefficient of friction measuring devices must ensure the correctness of the results, since the assessment of the anti-skid properties of the pavement surfaces affect the pilot’s decisions upon the ... więcej
Słowa kluczowe nawierzchnia lotniskowa, tester tarcia, właściwości przeciwpoślizgowe

airfield pavement, friction tester, anti-skid properties

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/