Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXIII Konferencja Naukowa, 2017

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2017
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 136
poprzednie
1234567
następne

Helowicz, Andrzej
Wieloprzęsłowe wiadukty zintegrowane z przęsłami skrzynkowymi – doświadczenie projektanta
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Szelka, Janusz; Wrona, Zbigniew
Wykorzystanie inteligentnych baz danych w budownictwie mostowym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Kledyński, Zbigniew; Krysiak, Łukasz
Bezpieczeństwo budowli piętrzących – studium porównawcze dokumentów normatywnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Naprawa, Stanisław
Rozpoznawanie wpływu zmiennych parametrów przepływów w rozmywanych korytach rzek na projektowanie budowli hydrotechnicznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Smoliński, Błażej; Kaczyński, Łukasz; Godlewski, Tomasz; Popielski, Paweł
Analiza procesu napełniania georur na podstawie polowych i laboratoryjnych badań geotechnicznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Szymkiewicz, Romuald
Problemy gospodarczego wykorzystania Dolnej Wisły
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Machowska, Agnieszka; Kosiński, Paweł
Projektowanie zamknięć hydrotechnicznych według Eurokodów na przykładzie klapy soczewkowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Garbalińska, Halina; Bochenek, Magdalena
Pomiary rozkładu wilgotności i parametrów cieplnych betonu komórkowego klas 400 i 700 w trakcie 6-miesięcznego wysychania
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Garbalińska, Halina; Strzałkowski, Jarosław; Stolarska, Agata
Analiza rozkładu temperatury w ścianie żelbetowego zbiornika, uwzględniająca dwuwymiarowy przepływ ciepła
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Węgrzyński, Wojciech; Krajewski, Grzegorz; Vigne, Gabriele
Praktyczne aspekty szacowania widzialności w dymie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Sulik, Paweł; Sędłak, Bartłomiej
Wybrane aspekty oceny odporności ogniowej przeszklonych elementów oddzielenia przeciwpożarowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Rymsza, Barbara; Adamczewski, Grzegorz; Chmielewska, Bogumiła; Gajda, Tomasz; Germaniuk, Krzysztof; Wolański, Marek
Charakterystyka warunków termicznych w układzie nawierzchnia asfaltowa – beton obiektu mostowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Piasecki, Michał; Bekierski, Dominik
Wpływ wybranych materiałów budowlanych na klasy czystości powietrza pomieszczeń
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Kaczorek, Dobrosława; Pietruszka, Barbara
Buforowanie wilgoci przez innowacyjne przegrody wewnętrzne
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Koruba, Dorota; Piekoszewski, Robert; Piotrowski, Jerzy Zbigniew
Analiza porównawcza wybranych obiektów dydaktycznych w aspekcie efektywności energetycznej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Jabłoński, Marek; Szer, Jacek; Szer, Iwona; Błazik-Borowa, Ewa
Klimat akustyczny na rusztowaniach
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Woźniczka, Piotr
Modelowanie komputerowe pożaru w halach wielkopowierzchniowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Roszkowski, Paweł; Sulik, Paweł; Kimbar, Grzegorz
Ocena głębokości zwęglenia elementów drewnianych w ustrojach powierzchniowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Borowy, Andrzej; Łukomski, Marek; Woźniak, Grzegorz
Metody oceny odporności ogniowej ścian skonstruowanych na szkielecie stalowym z obudową z płyt gipsowo-kartonowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Fangrat, Jadwiga
Badania wyrobów celulozowych w kalorymetrze stożkowym według nowej koncepcji
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/