Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Szymkiewicz, Romuald

Problemy gospodarczego wykorzystania Dolnej Wisły

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Problems of exploitation of the lower Vistula River
Data wydania 2017
Opublikowane w Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Numer tomu 34
Zeszyt 64
Numer 3/I/17
Zakres stron 141-151
Język polski
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 2300-5130
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
W pracy omówiono historię i aktualny stan zagospodarowania Dolnej Wisły oraz najistotniejsze argumenty na rzecz gospodarczego wykorzystania jej potencjału. Wskazano, że najlepszym sposobem kompleksowego ... więcej

In the paper the history and current situation dealing with the possibilities of making use of the lower Vistula River potential are presented and discussed. Taking into account the hydrological characteristics ... więcej
Słowa kluczowe potencjał Dolnej Wisły, drogi wodne, energetyka wodna, ochrona przed powodzią, kaskada stopni wodnych

hydrology of the lower Vistula, waterway, water power, flood protection, cascade of reservoirs

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/