Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXIII Konferencja Naukowa, 2017

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2017
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 136
poprzednie
234567

Domagała, Lucyna; Galus, Jakub
Wpływ naprężeń ściskających wg PN-EN 12390-13 oraz PN-EN 1992-1-1 na wynik oznaczenia modułu sprężystości betonu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Urban, Maciej
Zawartość zaczynu jako główne kryterium projektowania składu betonów samozagęszczalnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Zachariasz, Tomasz; Śliwiński, Jacek
Wpływ domieszki superchłonnego polimeru (SAP) na wybrane właściwości zaprawy cementowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Kaleta, Alina; Grzeszczyk, Stefania
Ocena tiksotropii zaczynów cementowych za pomocą metody wielokrotnych skokowych zmian szybkości ścinania
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Hoła, Anna; Hoła, Bożena; Sawicki, Marek; Szóstak, Mariusz
Analiza przyczyn upadków z rusztowań budowlanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Duchaczek, Artur; Skorupka, Dariusz
Ilościowe określenie preferencji decydenta podczas oceny ryzyka eksploatacji mostów
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Mrówczyńska, Maria
Budowa numerycznego modelu terenu na potrzeby planowania przedsięwzięć budowlanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Drozd, Wojciech
Identyfikacja i profilowanie wzorców wypadków budowlanych za pomocą analizy skupień
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Chojnacka, Anna; Sobotka, Anna
Podejście strategiczne we wdrażaniu innowacji
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Połoński, Mieczysław
Wpływ założeń dotyczących szacowania czasu robót budowlanych na wielkość bufora czasu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Nowogońska, Beata
Metoda przewidywania stanu technicznego budynku mieszkalnego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Śladowski, Grzegorz
Stosowanie wielokryterialnego podejścia wspomagającego wybór funkcji użytkowej w adaptacji budynku zabytkowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Górecki, Jarosław; Górecka-Bizon, Jadwiga; Żurek, Sandra
Innowacyjne wspomaganie pracy inspektora nadzoru inwestorskiego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Bizon-Górecka, Jadwiga; Górecki, Jarosław; Holec, Mateusz
Czynniki ryzyka w cyklu życia budynków pasywnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Orłowski, Zygmunt; Radziejowska, Aleksandra
Model oceny adaptacyjności – podstawowej kategorii aspektu socjalnego zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Krawczyńska-Piechna, Anna
Wykorzystanie metod wielomodelowej analizy dyskryminacyjnej do wyboru systemu deskowania stropowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]

poprzednie
234567

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/