Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Zachariasz, Tomasz; Śliwiński, Jacek

Wpływ domieszki superchłonnego polimeru (SAP) na wybrane właściwości zaprawy cementowej

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Influence of superabsorbent polymer (SAP) addition on selected properties of cement mortar
Data wydania 2017
Opublikowane w Materiały Budowlane
Numer 8 (540)
Zakres stron 91-93
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
W artykule poddano analizie wpływ domieszki superchłonnego polimeru (SAP) na wytrzymałość i strukturę porów normowej zaprawy cementowej. Jako domieszkę stosowano ogólnie dostępny na rynku SAP ... więcej

In the paper the impact of the superabsorbent polymer (SAP) on the basic strength properties and pore structure of standard cement mortar was analyzed. As an admixture, commercially available SAP is a ... więcej
Słowa kluczowe zaprawa cementowa, superchłonny polimer, wytrzymałość, struktura porowatości

cement mortar, superabsorbent polymer, strength, pore structure

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/