Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Domagała, Lucyna; Galus, Jakub

Wpływ naprężeń ściskających wg PN-EN 12390-13 oraz PN-EN 1992-1-1 na wynik oznaczenia modułu sprężystości betonu

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The influence of compressive stress range according to PN-EN 12390-13 and PN-EN 1992-1-1 on a determination result of modulus of elasticity of concrete
Data wydania 2017
Opublikowane w Materiały Budowlane
Numer 8 (540)
Zakres stron 55-59
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu wartości górnego naprężenia ściskającego przyjmowanego do badania modułu sprężystości wg metody B, określonej w nowej normie PN-EN 12390-13 oraz ... więcej

This paper presents the problem of the influence of an upper compressive stress assumed for testing of modulus of elasticity of concrete acc. to Method B of new standard PN-EN 12390-13 and acc. to Eurocode ... więcej
Słowa kluczowe sieczny moduł sprężystości, zakres naprężeń ściskających, wytrzymałość na ściskanie, konstrukcyjny beton zwykły, konstrukcyjny beton lekki

secant modulus of elasticity, range of compressive stress, compressive strength, structural normal-weight concrete, structural lightweight concrete

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/