Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXIII Konferencja Naukowa, 2017

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2017
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 136
poprzednie
1234567
następne

Siemińska-Lewandowska, Anna
Nowoczesne rozwiązania wynikające z "zejścia pod ziemię" budynków w miastach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Nowak, Mariusz; Urbaniak, Andrzej
Rozwój systemów automatyki i zarządzania w budynkach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Porowski, Mieczysław; Górzeński, Radosław; Szymański, Michał
Przemiany strukturalne systemów odpowiedzialnych za komfort i jakość powietrza
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Górka, Andrzej; Bandurski, Karol; Szczechowiak, Edward
Budynki efektywne energetycznie – zintegrowane metody symulacji i projektowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Zielonko-Jung, Katarzyna; Marchwiński, Janusz
Aspekty środowiskowe kształtowania zabudowy w przestrzeniach miejskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Kuglarz, Paweł; Twarowski, Adam
Legislacyjne uwarunkowania rozwoju innowacyjności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Kaszyńska, Maria; Skibicki, Szymon
Awarie i katastrofy jako źródło innowacyjnych rozwiązań w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Bijak, Roman; Chodor, Leszek; Kołodziej, Grzegorz
Zakrzywione pręty cienkościenne o przekroju bisymetrycznym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Janiak, Tomasz
Metoda numerycznej nieliniowej analizy belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Lachowicz, Magdalena
Modelowanie ośrodka lepkosprężystego w metodzie elementów czasoprzestrzennych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Bołtryk, Michał; Kalinowska-Wichrowska, Katarzyna
Frakcja drobna z recyklingu betonu jako aktywny wypełniacz wyrobów wapienno-piaskowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Falaciński, Paweł; Szarek, Łukasz
Popiół z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych jako składnik zawiesin twardniejących
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Babiak, Michał; Bilski, Marcin; Ratajczak, Maria; Kosno, Jacek
Wpływ modyfikatorów z przetworzonych tłuszczów na właściwości lepkosprężyste asfaltów
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Kołodziej, Krzysztof; Bichajło, Lesław
Lepkość zerowego ścinania asfaltu 35/50 z dodatkiem asfaltu naturalnego Trynidad Epure (TE)
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Franus, Wojciech; Woszuk, Agnieszka; Bandura, Lidia; Zofka, Adam
Właściwości zeolitu naturalnego i syntetycznego oraz ich wpływ na efekt spienienia asfaltu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Wojnowski, Damian
Wpływ obniżonej temperatury na wybrane właściwości zapraw do napraw konstrukcji betonowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Sudoł, Ewa; Wasiak, Magdalena
Odporność wyrobów z kompozytów polimerowo-drzewnych na czynniki środowiskowe
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Strąk, Adrian
Odporność na korozję metalowych blach perforowanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Skrzypczak, Izabela; Buda-Ożóg, Lidia; Kujda, Joanna
Wpływ właściwości materiałów na poziom niezawodności elementu zginanego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Molendowska, Agnieszka; Wawrzeńczyk, Jerzy
Wpływ sposobu badania oraz uziarnienia kruszywa na odporność betonu na powierzchniowe łuszczenie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/