Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXIII Konferencja Naukowa, 2017

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2017
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 136
poprzednie
1234567
następne

Abramczyk, Jacek
Swobodne formy budynków przekryte arkuszami blachy fałdowej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Gromysz, Krzysztof
Wyznaczanie sztywności tymczasowej drewnianej podpory budynku w kierunku podłużnym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Szulc, Jarosław
Procedury diagnostyczne budynków wielkopłytowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Marcinkowski, Roman; Krawczyńska-Piechna, Anna; Biruk, Sławomir
Innowacje technologiczne a rozwój mechanizacji w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Łątka, Jerzy F.
Papier jako materiał budowlany
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Pichór, Waldemar; Frąc, Maksymilian
Inteligentne materiały budowlane
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Pytlowany, Tomasz
Propozycja szacowania oddziaływań klimatycznych z wykorzystaniem metody Peak Over Threshold – obciążenie gruntu śniegiem
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Bodzak, Przemysław; Sowa, Łukasz
Wpływ sposobu podparcia sprężonych płyt kanałowych z wypełnionymi kanałami na ich nośność na ścinanie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Chwieduk, Dorota
Bilans cieplny budynku a oddziaływanie energii promieniowania słonecznego. Zapotrzebowanie na ciepło i chłód
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Gawin, Dariusz; Konca, Piotr
Uwarunkowania energetyczne a możliwości rozwoju współczesnych przegród budowlanych w kontekście zrównoważonego rozwoju
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Pawłowski, Krzysztof; Podhorecki, Adam
Innowacyjne rozwiązania materiałowe przegród zewnętrznych i złączy budynków niskoenergetycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Jakimowicz, Marzena; Borek, Witold
Praktyczne aspekty projektowania i wykonywania ścian osłonowych i przekryć dachowych metalowo-szklanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Piekarczuk, Artur
Projektowanie elementów ze szkła budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Kuczyński, Krzysztof
Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne ścian osłonowych metalowo-szklanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Wilde, Krzysztof
Monitorowanie i diagnostyka – niezbędny element użytkowania współczesnych konstrukcji budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Piekarski, Jan
Rozwój konstrukcji sprężonych odpowiedzią na konieczność przekrywania dużych rozpiętości i przenoszenia dużych obciążeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Woliński, Szczepan
Systemowe podejście do trwałości i niezawodności konstrukcji jako współczesny kierunek rozwoju metod projektowania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Chudzicki, Jarosław; Kowalski, Dariusz; Kwietniewski, Marian
Rozwiązania innowacyjne w systemach zaopatrzenia budynków w wodę
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Abramski, Marcin; Kondrat, Jarosław; Korzeniowski, Piotr
Badania eksperymentalne słupów CFST z betonem zwykłym i ekspansywnym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Szarata, Andrzej
Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na jakość życia w mieście
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/