Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Abramczyk, Jacek

Swobodne formy budynków przekryte arkuszami blachy fałdowej

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Building free forms roofed with folded sheets
Data wydania 2017
Opublikowane w Materiały Budowlane
Numer 8 (540)
Zakres stron 3-5
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0137-2971
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
W artykule zaprezentowano nowatorską metodę geometrycznego kształtowania swobodnych form budynków charakteryzujących się powłokowym przekryciem dachowym wykonanym z nominalnie płaskich arkuszy ... więcej

The paper presents an innovative method of geometrical shaping of free form buildings characterized by shell roofs made up of nominally flat steel sheets folded in one direction and elastically transformed ... więcej
Słowa kluczowe swobodna forma, spójna forma architektoniczna, fałdowana powłoka dachowa, model komputerowy

free form, consistent architectural form, corrugated roof shell, computational model

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/