Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Gawin, Dariusz; Konca, Piotr

Uwarunkowania energetyczne a możliwości rozwoju współczesnych przegród budowlanych w kontekście zrównoważonego rozwoju

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Energy determinants versus progress possibilities of present building envelope technologies in the context of sustainable development
Opublikowane w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Innovative challenges of building technology
Zakres stron 433-453
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIII
Miejsce konferencji Krynica
Data konferencji 2017

tematyka
Abstrakt
W pracy przedstawiono krótki przegląd trendów rozwojowych współczesnych przegród budowlanych biorąc pod uwagę polskie przepisy budowlane dotyczące zapotrzebowania energii oraz wynikające z europejskiej ... więcej

A brief review of progress trends in present building envelope technologies is presented, considering Polish building regulations concerning building energy demand and resulting from the European Energy ... więcej
Słowa kluczowe przegrody budowlane, zrównoważony rozwój, efektywne materiały termoizolacyjne, zintegrowane systemy słoneczne, holistyczna ocena budynku

building envelope, sustainable development, enhanced thermo-insulation materials, building integrated solar systems, building holistic assessment

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/