Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Wilde, Krzysztof

Monitorowanie i diagnostyka – niezbędny element użytkowania współczesnych konstrukcji budowlanych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Monitoring and diagnostics – an essential element of building structures
Opublikowane w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Innovative challenges of building technology
Zakres stron 317-341
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIII
Miejsce konferencji Krynica
Data konferencji 2017

tematyka
Abstrakt
W pracy przedstawione zostały przykłady wdrożonych, relatywnie prostych systemów monitoringu technicznego na potrzeby oceny pracy konstrukcji nabrzeża terminala kontenerowego w Gdańsku oraz mostu ... więcej

The paper presents examples of applications of structural health monitoring (SHM) systems. The first case is devoted to the SHM system of the wharf of the Deepwater Container Terminal 2 in Gdańsk while ... więcej
Słowa kluczowe systemy monitoringu technicznego, diagnostyka ultradźwiękowa, modelowanie numeryczne

structural health monitoring system, ultrasonic diagnostic techniques, numerical simulations

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/