Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Abramski, Marcin; Kondrat, Jarosław; Korzeniowski, Piotr

Badania eksperymentalne słupów CFST z betonem zwykłym i ekspansywnym

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Experimental research on CFST columns with ordinary and expansive concrete
Data wydania 2017
Opublikowane w Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Numer tomu 34
Zeszyt 64
Numer 3/I/17
Zakres stron 307-323
Język polski
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 2300-5130
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
Praca przedstawia badania eksperymentalne ponad 40 słupów CFST. Analizie poddano wyniki siły niszczącej słupy w aspekcie grubości stalowego płaszcza, smukłości słupa, rodzaju betonu wypełniającego ... więcej

The paper presents the results of the study on over 40 CFST columns. The analysis covered the results of applying the destructive force onto the columns in the following aspects: the thickness of the steel ... więcej
Słowa kluczowe beton skrępowany, trójosiowy stan naprężenia, cement ekspansywny, przyczepność, osiowe ściskanie, efekty II rzędu

confined concrete, 3-axial state of stresses, expansive concrete, adhesiveness, axial compression, second order effects

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/