Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kuczyński, Krzysztof

Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne ścian osłonowych metalowo-szklanych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Innovative structural solutions of metal-glass curtains walls
Opublikowane w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Innovative challenges of building technology
Zakres stron 347-367
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIII
Miejsce konferencji Krynica
Data konferencji 2017

tematyka
Abstrakt
Rozwój technologii wytwarzania materiałów budowlanych i elektroniki oraz technik wizualizacji daje niespotykane jak dotąd możliwości kreowania otoczenia poprzez elewacje budynków. Forma budynku ... więcej

The development of building materials manufacturing technology, electronics, visualization techniques have given unprecedented opportunities to model the environment through facades of buildings. The form ... więcej
Słowa kluczowe przegroda budowlana, ceramika, beton komórkowy, ściana osłonowa, ściana metalowo-szklana, szyby

building partition, ceramics, cellular concrete, curtain wall, metal-glass wall, unit glass

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/