Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Szarata, Andrzej

Wpływ rozwoju infrastruktury transportowej na jakość życia w mieście

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The influence of transport infrastructure development on quality of urban life
Opublikowane w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Innovative challenges of building technology
Zakres stron 159-171
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIII
Miejsce konferencji Krynica
Data konferencji 2017

tematyka
Abstrakt
Rozwój miast nieodłącznie związany jest z potrzebami przemieszczania jego mieszkańców. Od zarania dziejów w dużych miastach życie toczyło się wzdłuż arterii komunikacyjnych, zapewniających ... więcej

The city development is associated with the needs of residents to travel. In large cities, there are transport corridors that serve the surrounding living areas. Presently developed transportation systems ... więcej
Słowa kluczowe infrastruktura transportowa, jakość życia, rozwój zrównoważony

transport infrastructure, quality of life, sustainable development

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/