Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jakimowicz, Marzena; Borek, Witold

Praktyczne aspekty projektowania i wykonywania ścian osłonowych i przekryć dachowych metalowo-szklanych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Practical aspects of designing and execution of metal-glass curtain wall and roofs
Opublikowane w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Innovative challenges of building technology
Zakres stron 383-409
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIII
Miejsce konferencji Krynica
Data konferencji 2017

tematyka
Abstrakt
Ściany osłonowe metalowo-szklane są obecnie nieodłącznym elementem krajobrazu miast. Poprzez różnorodność form, nieograniczoną gamę kolorystyczną, wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną ... więcej

Metal-glass curtain walls are now an inherent element of urban landscape. Due to the variety of forms, unlimited color range, high thermal and acoustic insulation, functionality dedicated not only to separating ... więcej
Słowa kluczowe szkło, ściana metalowo-szklana, projekt, fasada

glass, metal-glass curtain wall, design, façade

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/