Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Chudzicki, Jarosław; Kowalski, Dariusz; Kwietniewski, Marian

Rozwiązania innowacyjne w systemach zaopatrzenia budynków w wodę

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Innovative solutions in water supply systems of buildings
Opublikowane w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Innovative challenges of building technology
Zakres stron 221-239
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIII
Miejsce konferencji Krynica
Data konferencji 2017

tematyka
Abstrakt
W rozdziale podjęto próbę pokazania najnowszych rozwiązań innowacyjnych w systemach dystrybucyjnych zaopatrujących budynki w wodę. Skoncentrowano się głównie na rozwiązaniach technicznych i ... więcej

The chapter attempts to show the latest innovative solutions in distribution systems that supply buildings with water. The authors focused mainly on technical solutions and smart metering systems implemented ... więcej
Słowa kluczowe zaopatrzenie w wodę, innowacyjność, sieci wodociągowe, instalacje wodociągowe w budynkach

water supply, innovation, water supply networks, water supply systems in buildings

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/