Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Woliński, Szczepan

Systemowe podejście do trwałości i niezawodności konstrukcji jako współczesny kierunek rozwoju metod projektowania

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu System approach to durability and reliability of structures as contemporary trend in development of design methods
Opublikowane w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Innovative challenges of building technology
Zakres stron 265-285
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIII
Miejsce konferencji Krynica
Data konferencji 2017

tematyka
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono relacje pomiędzy trwałością i niezawodnością obiektów technicznych, istotę tradycyjnego i systemowego podejścia do projektowania konstrukcji budowlanych oraz metody ... więcej

The paper presents relations between the durability and reliability of technical objects, principles of traditional and system approach to the design of building structures and methods of reliability and ... więcej
Słowa kluczowe projektowanie konstrukcji, niezawodność, trwałość, podejście systemowe

structural design, reliability, durability, system approach

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/