Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Pawłowski, Krzysztof; Podhorecki, Adam

Innowacyjne rozwiązania materiałowe przegród zewnętrznych i złączy budynków niskoenergetycznych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Innovative material solutions of external partitions and joints in low-energy consumption buildings
Opublikowane w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Innovative challenges of building technology
Zakres stron 411-431
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIII
Miejsce konferencji Krynica
Data konferencji 2017

tematyka
Abstrakt
Zaprojektowanie i wykonanie „budynku o niskim zużyciu energii” wymaga zastosowania innowacyjnych materiałów termoizolacyjnych (o niskich wartościach współczynnika przewodzenia ciepła λ i odpowiednich ... więcej

Design and construction of 'a low-energy consumption building' requires application of innovative thermal isolation materials (with low heat conduction coefficient λ and appropriate parameters for humidity, ... więcej
Słowa kluczowe innowacyjne rozwiązania materiałowe, przegrody budowlane, budynek niskoenergetyczny

innovative material solutions, construction partitions, low-energy consumption building

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/