Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXIII Konferencja Naukowa, 2017

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2017
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 136
poprzednie
1234567
następne

Stachura, Zbigniew; Giżejowski, Marian
Alternatywna procedura analityczno-numeryczna w eurokodowym projektowaniu stalowych elementów z bocznymi usztywnieniami dyskretnymi
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Cwyl, Maciej; Dmowska, Izabela
Projektowanie elementów ściskanych z aluminium za pomocą Eurokodów i programów obliczeniowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Moncarz, Piotr D.
Innowacje jako zadanie techniki budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Imiełowski, Szymon; Śniegocki, Bartosz
Metody ochrony mostów rurociągowych przed skutkami uderzenia hydraulicznego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Kowal, Zbigniew; Siedlecka, Monika
Nośność bliskogałęziowych prętów ściskanych w strukturach przestrzennych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Biegus, Antoni; Czepiżak, Dariusz
Obciążenie imperfekcyjne elementów wytężonych znakozmienną wzdłużnie siłą osiową
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Słowik, Leszek
Wpływ wychylenia budynku na wytężenie konstrukcji w warunkach eksploatacji górniczej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Wierzbicki, Stanisław; Pióro, Zbigniew; Osiniak, Marcin; Antoszkiewicz, Edward
Zastosowanie inklinometrów w monitoringu konstrukcji
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Czarnecki, Lech
Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Cyniak, Patrycja; Szer, Iwona; Szer, Jacek; Lipecki, Tomasz; Błazik-Borowa, Ewa
Wpływ obciążenia dynamicznego na wytężenie konstrukcji rusztowania
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Górski, Piotr; Stankiewicz, Beata; Tatara, Marcin
Badanie charakterystyk dynamicznych podwieszonej kładki dla pieszych wykonanej z kompozytu GFRP
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Wilde, Krzysztof; Jamroz, Kazimierz; Budzyński, Marcin; Bruski, Dawid; Burzyński, Stanisław; Chróścielewski, Jacek; Pachocki, Łukasz; Witkowski, Wojciech
Symulacje numeryczne stalowej bariery ochronnej na łuku drogi
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Więckowski, Andrzej; Zimka, Roman
Odkształcenia wcześnie obciążonego młodego betonu na szybkowiążącym cemencie CSA
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Szojda, Leszek
Analiza numeryczna zmian naprężeń w konstrukcji ściany wywołanych nieciągłymi deformacjami podłoża górniczego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Nazwa konferencji: [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Magiera, Jacek
Przegląd nowych technologii i procesów BIM
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Dziadosz, Agnieszka
Innowacyjność w inżynierii przedsięwzięć budowlanych jako element zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Kapliński, Oleg
Wielowymiarowość problematyki inżynierii przedsięwzięć budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Deja, Jan; Kołodziej, Łukasz
Cementy i betony dla budownictwa przyszłości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Hager, Izabela; Francke, Barbara; Nowicka, Elżbieta
Kierunki rozwoju izolacyjnych wyrobów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017
Giergiczny, Zbigniew
Materiały budowlane a zrównoważony rozwój – stan obecny i perspektywy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2017

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/