Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50014)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Bodzak, Przemysław; Sowa, Łukasz

Wpływ sposobu podparcia sprężonych płyt kanałowych z wypełnionymi kanałami na ich nośność na ścinanie

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu The effect of the support type on shear capacity of prestressed hollow core slabs with and without filled cores
Data wydania 2017
Opublikowane w Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
Numer tomu 34
Zeszyt 64
Numer 3/I/17
Zakres stron 333-340
Język polski
Miejsce wydania Rzeszów
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 2300-5130
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
Norma dotycząca sprężonych płyt kanałowych, jako sposób zwiększenia wytrzymałości płyty na ścinanie, podaje możliwość uwzględnienia wypełnienia wnętrza kanałów betonem. Dotychczasowe ... więcej

According to the Standard recommendation it is possible to take into account the filling of the hollow core in order to improve shear capacity. Recent test results showed that shear capacity of the hollow ... więcej
Słowa kluczowe ścinanie, płyty kanałowe, podpory sprężyste, płyty z wypełnionymi kanałami

hollow-core slabs, flexible supports, filled core, shear

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/