Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Piekarczuk, Artur

Projektowanie elementów ze szkła budowlanego

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The design of building glass elements
Opublikowane w Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej
Innovative challenges of building technology
Zakres stron 369-382
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Instytut Techniki Budowlanej
Data wydania 2017
ISBN 978-83-249-8485-5
Nazwa konferencji Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Numer konferencji LXIII
Miejsce konferencji Krynica
Data konferencji 2017

tematyka
Abstrakt
Rozdział dotyczy zasad projektowania konstrukcji ze szkła budowlanego. Zestawiono krótkie omówienie wybranych metod projektowania szkła budowlanego na podstawie projektów norm europejskich. Rozpatrzono ... więcej

The paper concerns design rules of structures made of building glass. The paper presents a brief overview of selected calculation methods for building glass that are based on the European standards draft. ... więcej
Słowa kluczowe szkło budowlane, szkło laminowane, obliczenia statyczne, nośność, odkształcalność

building glass, laminated glass, static calculations, load capacity, deformability

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/