Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kledyński, Zbigniew; Krysiak, Łukasz

Bezpieczeństwo budowli piętrzących – studium porównawcze dokumentów normatywnych

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Dam safety – comparative study of normative documents
Data wydania 2017
Opublikowane w Acta Scientiarum Polonorum. Architectura
Zeszyt 16
Numer 3
Zakres stron 89-96
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo SGGW
ISSN 1644-0633
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
Krajowe przepisy prawne, obowiązujące w obszarze projektowania budowli hydrotechnicznych, są niekompletne i pozostawiają wiele niejasności. W niniejszym artykule przedstawiono to na przykładzie zasad ... więcej

The current Polish law regulations in the field of design of hydraulic structures are partially incomplete and unclear. The paper discusses these flaws using the example of rules concerning structural ... więcej
Słowa kluczowe budowle hydrotechniczne, metody projektowania, niezawodność zapór

hydrotechnical structures, design methods, structural reliability

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/