Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Naprawa, Stanisław

Rozpoznawanie wpływu zmiennych parametrów przepływów w rozmywanych korytach rzek na projektowanie budowli hydrotechnicznych

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Modeling deterioration and degradation of water headworks infrastructure assets
Data wydania 2017
Opublikowane w Acta Scientiarum Polonorum. Architectura
Zeszyt 16
Numer 3
Zakres stron 81-87
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo SGGW
ISSN 1644-0633
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
Podano ogólne uwagi o reżimie rzecznym (przepływów) w ciekach, opisano procesy zachodzące w międzywalu rzeki w przeszłości oraz zwrócono uwagę na konieczność dokonywania ilościowej oceny skutków ... więcej

General remarks on river regime flows are presented, the processes observed in the river channels (within the area of river flood embankments) are described. The engineer’s attention is diverted for ... więcej
Słowa kluczowe rzeki, reżim geomorfologiczny przepływów, erozja, sedymentacja, założenia projektowe

rivers, regime, erosion, sedimentation, channel characteristics, channel parameter stability, design criteria for hydraulic structures

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/