Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50014)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Lipiński, Mirosław J.; Wdowska, Małgorzata K.

Dobór badań geotechnicznych na potrzeby rozpoznania podłoża wysokościowców

typ: referat opublikowany w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Selection of geotechnical methods for identification of soil conditions under high rise buildings
Data wydania 2017
Opublikowane w Acta Scientiarum Polonorum. Architectura
Zeszyt 16
Numer 3
Zakres stron 35-45
Język polski
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Wydawnictwo SGGW
ISSN 1644-0633
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXIII]
Miejsce konferencji [Krynica]
Data konferencji [2017]

tematyka
Abstrakt
Rozpoznanie warunków geotechnicznych na potrzeby posadowienia wysokich budynków wymaga odpowiedniego doboru metod badań, istotnie różniących się od metod stosowanych dla obiektów standardowych. ... więcej

In case of high rise building foundation soil, unlike in other objects a special selection of geotechnical methods is required for site characterization. The paper reveals limitations of standard methods ... więcej
Słowa kluczowe wysokościowce, rozpoznanie podłoża, dobór badań geotechnicznych, prędkość fal sejsmicznych, parametry stanu, sztywność gruntu

high rise buildings, site characterization, selection of parameters determination method, seismic waves velocity, state parameter, soil stiffness

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXIII Konferencja Naukowa, 2017
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/