Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Czechowicz, Jacek

Rozbudowa kościoła Karmelitów Bosych w Krakowie w latach 1929-1933 według ówczesnego dziennika prac budowlanych

typ: opis bibliograficzny artykułu

 

Wariant tytułu Extension of the church of the Discalced Carmelites in Krakow in the years 1929-1933 according to its construction log from that period
Data wydania 2018
Język polski
angielski
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numer tomu 46 (2018)
Zakres stron 603-621
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Tytuł cyklu Historia Architektury i Konserwacja Zabytków
History of architecture and monument conservation

tematyka
Abstrakt
Pochodzący z początku XX w. kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, konwentualny oo. Karmelitów Bosych w Krakowie, wznoszono w dwóch etapach. Budową fazy drugiej, obejmującej korpus nawowy kierował ... więcej

The Church of the Immaculate Conception of Virgin Mary from the beginning of the twentieth century, a convent church of the Discalced Carmelites in Krakow, was built in two stages. The construction of ... więcej
Słowa kluczowe architektura sakralna, dziennik budowy, kościół Karmelitów Bosych, układ bazylikowy, Franciszek Mączyński, Stanisław Słowik, Kraków

construction log, church of the Discalced Carmelites, Cracow

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/