Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48135)
    Książki (7375)
    Artykuły i czasopisma (22111)
    Materiały konferencyjne (22546)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Książka - całość

typ: książka

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 2441
poprzednie
1 ... 116117118119120121122123
następne

Józef Czerni; Leszek Staśto
Miejce Krakusa w systemie SINTO. Studium teoretyczno-projektowe podsystemu regionalnego SINTO
Typ: książka
Data wydania: 1979
Janusz Bogdanowski
Warownie i zieleń twierdzy Kraków
Typ: książka
Data wydania: 1979
Kiełkuck,i Henryk; Okoński, Stanisław; Polański, Zbigniew; Sołkowski, Tadeusz
Przeróbka plastyczna : ćwiczenia laboratoryjne : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu Przeróbka plastyczna
Typ: książka
Data wydania: 1978
Józef Czerni
Warsztat informacyjny studenta bibliotekoznawstwa. Poradnik bibliograficzny (Przedmiot: Wstęp do badań bibliologicznych i bibliotekoznawczych)
Typ: książka
Data wydania: 1977
Krzysztof Bolek
Oczyszczanie wód powierzchniowych : materiały do ćwiczeń projektowych
Typ: książka
Data wydania: 1977

Fizykochemiczne metody identyfikacji związków organicznych : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu Fizyczne metody badania związków organicznych : praca zbiorowa
Typ: książka
Redaktor: Czuba, Władysław, Poradowska, Henryka
Data wydania: 1976
Józef Czerni
Warsztat informacyjny studenta bibliotekoznawstwa : poradnik bibliograficzny
Typ: książka
Data wydania: 1976
Józef Czerni
KRAKUS. Środowiskowo-regionalny biblioteczny system informatyczny. Krótki informator
Typ: książka
Data wydania: 1976

Metrologia przemysłowa. Cz. 2
Typ: książka
Redaktor: Wołek, Mieczysław
Data wydania: 1976
Nizioł, Józef
Dynamika żyroskopów ze szczególnym uwzględnieniem żyroskopu całkującego w nieliniowym ujęciu deterministycznym i probabilistycznym
Typ: książka
Data wydania: 1975
Gajewski, Antoni
Optymalne kształtowanie wytrzymałościowe w przypadku materiałów o nieliniowości fizycznej
Typ: książka
Data wydania: 1975
Kiełkucki, Henryk; Okoński, Stanisław; Polański, Zbigniew; Sołkowski, Tadeusz
Przeróbka plastyczna : ćwiczenia laboratoryjne : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu Przeróbka plastyczna
Typ: książka
Data wydania: 1975
Nizioł, Józef
Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Mechanika. T. 1, Statyka – kinematyka
Typ: książka
Data wydania: 1975
Roman Husarski
Rzeźba w architekturze : wybrane zagadnienia z dziedziny projektowania i realizacji
Typ: książka
Data wydania: 1975
Nizioł, Józef
Metodyka rozwiązywania zadań z mechaniki : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Mechanika. T. 2, Dynamika
Typ: książka
Data wydania: 1975
Szarek, Walentyna [oprac.]
Bibliografia Publikacji Pracowników Politechniki Krakowskiej 1972
Typ: książka
Data wydania: 1974
Józef Czerni
Warsztat informacyjny studenta bibliotekoznawstwa : poradnik bibliograficzny : przedmiot bibliotekoznawstwo i bibliotekarstwo
Typ: książka
Data wydania: 1974
Bochenek, Jan; Winiarska, Teresa
Zbiór zadań do wykładów z matematyki dla studentów I roku Politechniki Krakowskiej
Typ: książka
Data wydania: 1974
Sławiński, Edward
Czasopisma chemiczne Krakowa : centralny katalog czasopism z zakresu chemii i technologii chemicznej znajdujących się w bibliotekach i ośrodkach inte miasta Krakowa : T. 1, A-J
Typ: książka
Redaktor: Czerni, Józef
Data wydania: 1974
Roman Husarski
Techniki plastyczne w architekturze : zarys możliwości ich użycia na zewnętrznych ścianach budowli : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu artystyczne techniki elewacyjne
Typ: książka
Data wydania: 1974

poprzednie
1 ... 116117118119120121122123
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/