Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14012
poprzednie
1 ... 693694695696697698699700701
następne

Piecuch, Tadeusz; Anielak, Anna; Folwarczny, Andrzej; Jasicki, Włodzimierz; Polis, Damazy
Koncepcja oczyszczania ścieków w Farbiarni Zakładów Włókienniczych "WARTEX" w Myszkowie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1979
Piecuch, Tadeusz; Anielak, Anna
Badania filtracji zawiesiny gipsu z instalacji odsiarczania gazów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1979
Anielak, Anna; Folwarczny, Andrzej; Jasicki, Włodzimierz; Piecuch, Tadeusz
Badania procesu filtracji ciśnieniowej poflotacyjnych odpadów rud cynkowo-ołowiowych pod kątem symulacji pracy prasy typu "ROW"
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1979
Matla, Jadwiga; Orkisz, Janusz
Zastosowanie aproksymacji typu spline do opracowania wyników doświadczeń z wykorzystaniem funkcji B-spline
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1979
Olszowski, Bogdan
Zastosowanie ścisłych elementów skończonych w dynamice układów prętowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1979
Stós, Zbigniew
Analiza statyczna ciągłego stalowego wiaduktu drogowego załamanego w planie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1979
Liszka, Tadeusz
Automatyczna generacja dowolnej siatki węzłów w obszarach płaskich
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1979
Tomana, Andrzej
Obliczanie częstości drgań własnych płaskich układów o masie rozłożonej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1979
Staśto, Leszek
Aspekt techniczno-organizacyjny automatyzacji udostępniania zbiorów w systemie KRAKUS
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1978
Gaszyński, Jan; Wilk, Józef
Rozwiązania pewnych zadań kontaktowych teorii konsolidacji przy zastosowaniu metody elementów skończonych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1978
Gaszyński, Jan
Osiowo-symetryczne zadanie stempla w dynamicznej teorii konsolidacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1978
Gaszyński, Jan; Żmudziński, Zdzisław
Analysis of deformation of peat subsoil under hydraulic fill sand
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1978
Piechnik, S.; Zaborski, A.
Obliczanie pomieszczeń łuków w warunkach pełzania metodą ciężarów fikcyjnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1978
Dąbrowski, Marek; Gawlik, Józef; Okoński, Stanisław
Badania wybranych procesów technologicznych z zastosowaniem programowania kompletnego, ortogonalnego i rotatabilnego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1978
Czerni, Józef
Automatyzacja udostępniania zbiorów bibliotecznych w terytorialnym systemie informacyjnym SINTO. (Problemy. Propozycje. Perspektywy)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1978
Ciesielski, Roman; Maciąg, Edward; Stypuła, Krzysztof
Kompleksowa diagnoza dynamiczna budynków użyteczności publicznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1977
Murzewski, Janusz; Sowa, Alfred
Koncepcja reprezentatywnej próby stali dla budownictwa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1977
Murzewski, Janusz; Siepak, Jerzy S.
Stateczność miejscowa środnika blachownicy o gęstym użebrowaniu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1977
Mendera, Zbigniew
Zachowanie się konstrukcji stalowej krytego składu materiałów sypkich na podłożu osiadającym pod wpływem parcia nasypu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1977
Gwóźdź, Marian
Parametry rozkładu nośności granicznej przy wyboczeniu i zwichrzeniu stalowych elementów prętowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1977

poprzednie
1 ... 693694695696697698699700701
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/