Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14687
poprzednie
1 ... 726727728729730731732733734735
następne

Stanuszek, Marek
Numeryczna analiza wiotkich powłok pneumatycznych dowolnego kształtu metodą elementów skończonych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Pałka, Julian
Ogólna charakterystyka sposobów odwadniania wykopów fundamentowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Liszka, Tadeusz
Ocena wzorów numerycznego całkowania o wyższej dokładności w zastosowaniu metody różnic skończonych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Pieczara, Janina
Ścisłe elementy skończone do obliczania sprężystych powłok obrotowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Pabisek, Ewa
Obliczanie obszarów neutralnych i przystosowania powłok obrotowo-symetrycznych dla zmian temperatury i ciśnienia
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Wrana, Bogumił
Oprogramowanie narzędziowe dla komputerowej analizy dużych układów konstrukcyjnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Wojtaszek, Z.; Dąbrowska, B.
The solubility of chosen halogenhydrocarbons in liquid nitrogen
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1980
Pielichowski, Jan; Sanetra, Jerzy; Moćko, Stanisław
Częstotliwościowa zależność elektrycznych własności ftalocyjanin bizmutu, kobaltu, manganu i miedzi
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1980
Szewczyk, K.; Sobczyk, A.; Rostkowski, A.; Rybicki, A.; Zgorzelski, M.
On an example of comparing experimental investigations and digital simulation of a hydraulic installation, using a PRBS generator
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1980
Lasatowicz, Teresa; Barańska, Aldona; Anielak, Anna; Radzikowski, Wojciech; Piecuch, Tadeusz
Badania nad możliwością uwolnienia syderytów z hałd odpadowych górnictwa żelaza z rejonu Częstochowy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1980
Gaszyński, Jan
Konsolidacja ośrodka porowatego pod działaniem obciążenia skupionego z uwzględnieniem zmiany porowatości
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1980
Mazur, Wanda; Mazur, Marek; Maguda, Tadeusz; Lisak, Janusz
Odporność na pękanie stali z 3,5% Ni
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1980
Lisak, Janusz
Kinetyka przemian przechłodzonego austenitu przy chłodzeniu ciągłym w stali kriogenicznej 10N3
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 1980
Ruppert, Jerzy; Ligęza, Wiesław
Wpływ wad projektowych i wykonawczych na powstanie i przebieg awarii ustroju ramowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1979
Piecuch, Tadeusz; Anielak, Anna; Folwarczny, Andrzej; Jasicki, Włodzimierz; Polis, Damazy
Koncepcja oczyszczania ścieków w Farbiarni Zakładów Włókienniczych "WARTEX" w Myszkowie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1979
Piecuch, Tadeusz; Anielak, Anna
Badania filtracji zawiesiny gipsu z instalacji odsiarczania gazów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1979
Anielak, Anna; Folwarczny, Andrzej; Jasicki, Włodzimierz; Piecuch, Tadeusz
Badania procesu filtracji ciśnieniowej poflotacyjnych odpadów rud cynkowo-ołowiowych pod kątem symulacji pracy prasy typu "ROW"
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1979
Matla, Jadwiga; Orkisz, Janusz
Zastosowanie aproksymacji typu spline do opracowania wyników doświadczeń z wykorzystaniem funkcji B-spline
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1979
Olszowski, Bogdan
Zastosowanie ścisłych elementów skończonych w dynamice układów prętowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1979
Stós, Zbigniew
Analiza statyczna ciągłego stalowego wiaduktu drogowego załamanego w planie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1979

poprzednie
1 ... 726727728729730731732733734735
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/